E-MAILOVÝ SERVER

Celkový počet užívateľov pre využitie e-mailového serveru a web klientského rozhrania. Počet užívateľov je určujúcim faktorom pre maximálny počet poštových schránok, počet domén nie je obmedzený.

Počet užívateľov

E-MAILOVÝ SERVER

Chat, Videohovory, Audio Konferencie

Privátný a zabezpečený XMPP server umožňuje používanie chatových správ a funkcie prítomnosti spolu s komplexným riešením Voice over IP na audio hovory a videohovory, hlasovou schránkou a audio konferenciami pre viacerých užívateľov umožňujúcimi zdieľanie obrazovky. SMS správy možno navyše odosielať priamo z počítača.

Mobile Synchronization

Support for Exchange ActiveSync® ensures seamless PUSH synchronization for all data automatically through most mobile devices. Mobile synchronization for up to 20 users is included for the first year within IceWarp license. The rest is possible to buy for discounted price.

Outlook Integration

Outlook Sync installs to existing user profiles, letting users continue to work within Microsoft Outlook's familiar environment and keep all its functionality and real time data synchronization. Thanks to Outlook Sync plugin end users can manage their account settings directly from Outlook.

TeamChat

TeamChat

Collaboration tool for teams & projects - create unlimited number of groups or conversations and organize them around one topic, share files or create ad-hoc meetings. All external guests can be invited for free.

KLIENTSKÉ APLIKÁCIE

Pre mobilné zariadenia

Modul Exchange ActiveSync, umožňujúci synchronizáciu všetkých osobných i verejných dát vrátane e-mailov, kontaktov, kalendárov, úloh alebo poznámok s mobilnými telefónmi. Podporovaný na platformách iOS, Android, Windows Phone a BlackBerry 10.

Pre počítač

Desktop klient je aplikácia systému Windows pre e-maily, kalendár a bezprostrednú komunikáciu, ktorá bola vyvinutá ako alternatíva Outlooku a je podporovaná bez potreby ďalších doplnkov. Outlook Sync umožňuje používateľom Outlooku Offline prístup k e-mailom, kalendáru, kontaktom a ďalším funkciám.

BEZPEČNOSŤ

Kaspersky Antivirus

Integrovaný antivírusový systém zabezpečujúci dáta prechádzajúce e-mailom a dáta uložené na serveri.

Integrovaný Antispam

Integrovaná ochrana proti nevyžiadanej pošte skladajúca sa z vlastných technológií a komerčnej technológie pre determináciu IP reputáciou od spoločnosti Cyrene.

ZÍSKANIE individuálnej CENOVEJ PONUKY

Dokončite celý proces a my pripravíme cenovú ponuku presne pre vás.
 

Kontaktujte oddelenie obchodu

+48 601317349