Aktivácia klientských aplikácií

1. ZÍSKANIE IDENTIFIKAČNÉHO KĽÚČA

Pre aktiváciu produktu IceWarp Desktop a OutlookSync je nutné získať identifikačný kľúč. Každá inštalácia produktu IceWarp disponuje unikátnym kľúčom.

2. AKTIVÁCIA PRODUKTU

Aktivačný kľúč užívateľa je možné nájsť v nastaveni po prihlásení do webového klientského rozhrania.


AKTIVÁCIA KLIENTSKÉ LICENCIE

Kontaktujte oddelenie obchodu

+48 601317349