Aktivace klientské licence

1. Získání identifikačního klíče

Pro aktivaci produktu IceWarp Desktop a OutlookSync je nutné získat identifikační klíč. Každá instalace produktu IceWarp disponuje unikátním klíčem.

2. Aktivace produktu

Aktivační klíč uživatele je možné najít v nastavení po přihlášení do webového klientského rozhraní.


Aktivace klientské licence

Kontaktujte nás

+48 601317349